Gondolatok Eger közlekedéséről - ZÁRÓKIADVÁNY

Az Életminőségért Alapítvány felkért szakértői, akik jól ismerik Eger közlekedésének jelenlegi problémáit, mivel résztvevői Eger mindennapos közlekedésének – megpróbálták felmérni a fennálló adottságoknak, a lakossági igényeknek, a szakma tudományos ismereteinek és az állandóan modernizálódó közlekedési eszközöknek lehetőségeit figyelembe véve a fejlesztési megoldások variációit és azok egymásra gyakorolt hatásait. Mindez a város közlekedésfejlesztési stratégájának megalkotásához kíván segítséget nyújtani – remélem sikerrel!

MEGHÍVÓ

Írja meg véleményét!

Tisztelt egri és Eger környéki lakosok!
Egri Közlekedők!

Szeretnénk hallani szíves véleményét, ha határozott véleménye van az alábbi közlekedési problémákról.
Nem kötelező minden kérdésre válaszolnia. A mezők szabadon méretezhetők.

Az adatok begyűjtése befejeződött!

Jelenleg a 429 kérdőív elemzése folyik. A tanulmány várható megjelenése 2014. áprilisában várható, itt a weblapon, valamint az eck.hu, az eleminosegert.hu weblapon is megjelenik, de elérhető lesz nyomtatott formában is.
Minden résztvevőnek köszönjük az eddigi munkáját! Ha érdeklődni kívánnak a programmal vagy az alapítvány további munkájával kapcsolatban, kérjük tegyék meg az alapítvány elérhetőségein.

TV Eger híradás: http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=8201 (értékelési időszak)
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7058 (alakulásról)

Tisztelt Segítőink!

Itt a weblapon megismerhető kérdéseink megválaszolásával Ön fontos segítséget nyújt nekünk abban, hogy Eger Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Koncepciója az ésszerűség és a szakmai ismeretek mellett a „többségi akaratot” is tükrözhesse.
A közlekedés a mindennapi életünk szerves alkotóeleme és egyben egy folyamatosan fennálló fenntarthatósági kérdés, amire a megfelelő megoldásokat keressük.
A hosszú távlatban megvalósítandón fejlesztések egymásra épülő rendszert alkotnak, mely rendszernek a fenntarthatóságot, az életminőségünk javítását kell biztosítania.
A közlekedésfejlesztési koncepció célja: a rendszer és a fejlesztési feladatok meghatározása és a lehetőségekhez mérten a sorrendiség felállítása.
Kérdéseink a stratégia megalkotásának előkészítése céljával, annak alapvető gondolatait körbe járva kerültek megfogalmazásra.
Célunk, hogy
- az előkészítő tanulmány fontos szerepet töltsön be Eger MJV Közlekedésfejlesztési Koncepciójának elkészítésében,
- ráirányítsuk a figyelmet az élhető, lakható városi környezet fontosságára, a zöldfelületek szerepének kiemelésével.
- Ez az alkalmazott módszer lehetővé tegye a lakossági vélemények közvetlen továbbítását a szakértők és tervezők felé,
- Hozzájáruljunk ahhoz, hogy Eger városában kulturált, korszerű és környezetbarát közlekedési állapotok alakulhassanak ki,
- Eger város civil szervezetei, köztük a környezet- és természetvédelmi szervezetek – megismerve a szakértői álláspontokat – beleszólhassanak a Koncepció végleges kialakításába.

Köszönjük türelmét és figyelmét, mellyel válaszait megadja és hálásak vagyunk a munkánkat segítő gondolataiért!

A felmérés befejeződött

Eredmények hamarosan.

Subscribe to Eger közlekedése RSS